Laura Arikka toimii yhteisölähtöisen työn asiantuntijana Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksessa. Samalla hän työstää väitöskirjaa Åbo Akademissa Kirkkojen maailmanneuvoston ulkopolitiikasta. Aiemmin Laura on toiminut vapaaehtoisena järjestömaailmassa, erilaisissa ihmisoikeustehtävissä sekä pappina seurakunnassa, yliopistossa ja turvapaikanhakijoiden kanssa tehtävässä työssä.

Laura Arikka